20190802 Openbaar onderzoek van 2 augustus tot en met 31 augustus 2019

Met de nieuwe omgevingsvergunning zijn er ook nieuwe bekendmakingsvoorschriften. Sinds maart 2018 vindt u hier de lopende openbare onderzoeken.