20190510 Openbaar onderzoek van 10 mei tot en met 9 juni 2019

Met de nieuwe omgevingsvergunning zijn er ook nieuwe bekendmakingsvoorschriften. Sinds maart 2018 vindt u hier de lopende openbare onderzoeken.