Einde aanmeldperiode, inschrijven in het kleuter- en lager onderwijs in Herent

Sinds begin 2020 moeten ouders hun kind digitaal aanmelden voor de instap in het kleuter- en lager onderwijs in Herent. Denk eraan: op 30 maart 2021 eindigt de aanmeldperiode.

Eerdere berichtgeving:

Aanmelden en inschrijven in Herentse scholen voor schooljaar 2021-2022

Uw peuter (geboren in 2019 of vroeger) mag voor het eerst naar school?
Of u hebt een ouder kind dat u eventueel van school wilt veranderen?

Dan moet u uw kind verplicht aanmelden via het digitale systeem "Meld je aan".
Alle kleuter- en lagere scholen van Herent doen hieraan mee, in samenwerking met Leuvense scholen en de stad Leuven.

Periode 1: Voorrang voor kinderen die al een broer en/of zus hebben in de school en voor kinderen van personeel

Aanmelden: van dinsdag 5 januari 9 uur tot en met dinsdag 26 januari 17 uur 
Toewijzingsbericht: op dinsdag 23 februari
Inschrijven: van maandag 1 maart 9 uur tot en met dinsdag 30 maart 17 uur

Periode 2: Alle kinderen

Aanmelden: van maandag 1 maart 9 uur tot en met dinsdag 30 maart 17 uur 
Toewijzingsbericht: op dinsdag 27 april
Inschrijven: van maandag 3 mei 9 uur tot en met woensdag 26 mei 17 uur

Periode 3: Inschrijvingsperiode voor kinderen die nog geen plaats vonden

Vanaf vrijdag 4 juni 9 uur

Meer info

De brochure geeft u informatie over het moment van aanmelden en inschrijven in een kleuter- of lagere school in Herent. 
De scholen hebben hierover afspraken gemaakt. Zo willen wij het voor u als ouder makkelijker maken en iedereen een gelijke kans geven om in te schrijven in een school naar keuze.
U kunt uw kind via de website aanmelden voor alle Herentse scholen en ook voor scholen in Leuven, Oud-Heverlee en Bierbeek.

Meer informatie over die scholen vindt u op https://meldjeaan.leuven.be of via de scholen zelf. 

Wenst u hulp bij deze brochure of bij de aanmelding en inschrijving van uw kind?
Kijk dan op pagina 17. Daar vindt u een overzicht van organisaties die u daarbij kunnen helpen.

maandag 29 maart 2021 12.30 u.