Gemeente- en OCMW-raad 7 juli 2020 opnieuw in De Kouter

U bent opnieuw welkom in De Kouter voor de gemeente- en OCMW-raadszitting. De afgelopen maanden hebben de raadsleden virtueel vergaderd door de coronasituatie. Nu kunnen grote vergaderingen weer wel. Voorzorgen zijn genomen.

De voorzitter nodigt de inwoners uit op de gemeente- en OCMW-raadszitting om 19.30 uur in De Kouter, raadzaal Haagbeuk (1ste verdieping), Spoorwegstraat 6, 3020 Herent. U bent van harte welkom.

Door de integratie van gemeente en OCMW vinden de raadszittingen sinds 2019 plaats op dezelfde dag. Eerst behandelen de raadsleden de agendapunten van de OCMW-raad om 19.30 uur en aansluitend die van de gemeenteraad.

U vindt hier de agenda's en de voorstellen van beslissing van de gemeente- en OCMW-raad van 7 juli 2020.

maandag 29 juni 2020 18 u.