Vorige Volgende Afdrukken Doorsturen Reageer

Nieuws: Uitstel voor de omgevingsvergunning
Herent start op 1 juni met de nieuwe procedure van de omgevingsvergunning. De huidige procedures van de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning blijven dus nog even naast elkaar bestaan. Wel zullen de architecten hun stedenbouwkundige aanvragen digitaal moeten indienen. Verkavelings- en milieuaanvragen worden tot de invoering van de omgevingsvergunning nog op papier ingediend en behandeld.


Geoportaal

 
De omgevingsvergunning
Op voorstel van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, heeft de Vlaamse regering de implementatie van de omgevingsvergunning op 23 februari 2017 goedgekeurd.

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning, en vanaf volgend jaar de sociaal-economische vergunning. De omgevingsvergunning komt er als antwoord van de Vlaamse Regering op de vraag naar vlottere procedures. Het nieuwe instrument moet ook leiden tot meer rechtszekerheid en betere besluitvorming.
Joke Schauvliege: "De omgevingsvergunning hervormt het vergunningenlandschap grondig. Voortaan worden tegelijk zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project beoordeeld. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere besluiten."

De omgevingsvergunning wordt digitaal behandeld. In tegenstelling tot de huidige milieuvergunning zal de omgevingsvergunning voor onbepaalde tijd gelden. Toch blijft de inspraak van de bevolking en de bescherming van mens en milieu gewaarborgd. Nieuw is de verplichting voor de overheden om voor bepaalde ingewikkelde projecten op vraag van de initiatiefnemer een projectvergadering te organiseren. De mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen, moet vermijden dat elk probleem tot het heropstarten van de procedure leidt. De omgevingsvergunning staat dus ook voor oplossingsgerichte vernieuwingen.

Implementatie van de omgevingsvergunning op Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017
Het decreet van 3 februari 2017 over de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning is op 9 februari 2017 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Dossiers waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie in eerste aanleg bevoegd zijn – op basis van de regels van het decreet betreffende de omgevingsvergunning – worden vanaf 23 februari 2017 behandeld volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet.

Dit betreft:

  1. de Vlaamse projecten en de projecten over 2 of meer provincies;
  2. de provinciale projecten en de projecten over 2 of meer gemeenten;
  3. ingedeelde inrichtingen of activiteiten van de eerste klasse;
  4. de meldingen, bijstellingen, … die horen bij bovenstaande projecten.


Deze worden verplicht digitaal ingediend via www.omgevingsloket.be/digitaalloket/home

Gemeentelijk niveau: start op 23 februari 2017, maar uitstel kan tot 1 juni 2017
Gemeenten kunnen beslissen om de omgevingsvergunning niet vanaf 23 februari 2017, maar later te implementeren. Dit uitstel van de implementatie kan uiterlijk tot 1 juni 2017. Daarna moeten alle gemeenten de procedure van de omgevingsvergunning volgen.

Gemeenten kunnen maar instappen in de omgevingsvergunning als zij beschikken over een performant dossierbehandelingssysteem dat rechtstreeks kan communiceren met het Vlaamse gegevensuitwisselplatform 'Omgevingsloket'. Die zijn er nu niet. Gemeenten zijn daarom technisch genoodzaakt om te kiezen voor een latere invoerdatum. De bestaande procedures blijven dan geldig, maar er kan niet worden afgeweken van de onbepaalde duur van de nieuw toe te kennen vergunning en de aanvragen voor een bouwvergunning met medewerking van een architect moeten sowieso digitaal worden ingediend.

 

Vanaf 23 februari 2017 is voor alle geïnteresseerden een specifieke oefenomgeving beschikbaar.

Bestuurskalender

OCMW-raad
di 4 april 2017 20 uur - De Kouter, Het Huis van de Gemeente, zaal Wijtham, Herent
Gemeenteraad
di 18 april 2017 20 uur - De Kouter, Het Huis van de Gemeente, raadzaal Haagbeuk, Herent
Zitdag belastingen
di 23 mei 2017 9 uur - De Kouter, Het Huis van de Gemeente, zaal Kareelveld en IJzerenberg, Herent
Meer ...

Activiteiten in Herent

Paasvakantie

Wegwijs infogids 2017

Bestel Stratenboek Herent